PRAHA PRONÁJEM POJÍZDNÉ
602 63 00 63
PRAHA PRONÁJEM FASÁDNÍ
777 99 00 99
PRAHA PRODEJ
777 55 00 66
BRNO
777 33 00 44
OSTRAVA
777 70 76 30

Přemyslovská, Praha – fasádní lešení a zastřešení stavby

Všechny reference Fasádní lešení Pojízdné lešení Modulové lešení Schodišťové věže Zastřešení staveb

Proč využít zastřešení staveb VARIO? Ušetříte čas i peníze. Zde proběhla půdní dvoupatrová vestavba bez žádných ohledů na povětrnostní podmínky.
Provizorní střecha byla až 10 m nad římsou a lešením, tudíž musela být každá stojna vyztužena příhradovým nosníkem.