Praha, bytový dům Milady Horákové – fasádní rámové lešení ALFIX 0,73

Na tomto projektu na pražské Letné bylo fasádní lešení ALFIX pomocí speciálních konzolí a příhradových nosníků vystavěno ve štítu nad střechou sousedního přiléhajícího domu. Obdobné řešení je často využíváno v případech, kde není možné lešení stavět od země.

Další reference fasádního lešení