Brno, Náměstí Svobody – fasádní rámové lešení ALFIX 0,73

Pro stavební práce na domě na frekventovaném náměstí v centru Brna bylo použito fasádní rámové lešení ALFIX 0,73 m. Současně bylo třeba zajistit vstupy do domu pomocí podchozích stavěcích rámů, které bylo nutno s ohledem na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany veřejného zájmu dostatečně označit a zabezpečit.

Další reference fasádního lešení