Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – fasádní rámové lešení ALFIX 0,73

Speciality:

Vzhledem ke složitosti objektu muselo být použito několik specifických řešení. Pro výstavbu lešení kolem věží musely být osazeny speciální stěnové konzole za pomoci chemických kotev. Dále bylo nutné vyvěsit lešení nad střechy bočních chrámových lodí pro lešení na boční fasády hlavní lodě pomocí příhradových nosníků.

Fasádní lešení - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie