Nad elektrárnou, Praha – fasádní lešení, zastřešení VARIO

Na podzim 2014 probíhala rekonstrukce a přístavba objektu firmy SITEL, s.r.o. Zadání bylo zastřešit zmiňovaný objekt v části, kde se rozebírala střecha a důsledné zajištění nezatečení do objektu. Jelikož se zde nacházejí drahé telekomunikační aparáty velice citlivé na okolní vlivy. Na standardní rámové lešení ALFIX 0,73, které bylo použito i pro opravu fasády, byl pomocí jeřábu osazen mobilní zastřešovací systém VARIO. Problém byl samotná konstrukce podpůrného lešení pro zastření. Zadní část byla založena na střeše objektu a propojena pomocí příhradových nosníků s přední částí kvůli stabilitě celé konstrukce. Lešení bylo ukotveno do zdiva a na střeše do konstrukce pochozích střešních lávek. Akce trvala cca 3 měsíce a do objektu nezatekla ani kapka.

půjčovna lešení Praha