PRAHA PRONÁJEM POJÍZDNÉ
602 63 00 63
PRAHA PRONÁJEM FASÁDNÍ
777 99 00 99
PRAHA PRODEJ
777 55 00 66
BRNO
777 33 00 44
OSTRAVA
777 70 76 30

Nad elektrárnou, Praha – fasádní lešení, zastřešení VARIO

Všechny reference Fasádní lešení Pojízdné lešení Modulové lešení Schodišťové věže Zastřešení staveb

Na podzim 2014 probíhala rekonstrukce a přístavba objektu firmy SITEL, s.r.o. Zadání bylo zastřešit zmiňovaný objekt v části, kde se rozebírala střecha a důsledné zajištění nezatečení do objektu. Jelikož se zde nacházejí drahé telekomunikační aparáty velice citlivé na okolní vlivy. Na standardní rámové lešení ALFIX 0,73, které bylo použito i pro opravu fasády, byl pomocí jeřábu osazen mobilní zastřešovací systém VARIO. Problém byl samotná konstrukce podpůrného lešení pro zastření. Zadní část byla založena na střeše objektu a propojena pomocí příhradových nosníků s přední částí kvůli stabilitě celé konstrukce. Lešení bylo ukotveno do zdiva a na střeše do konstrukce pochozích střešních lávek. Akce trvala cca 3 měsíce a do objektu nezatekla ani kapka.