Mezinárodní konference Bezpečná stavba 24.10 – 25.10.2013

Dvoudenní odborná akce se zabývala především otázkou kvalitní projektové dokumentace v návaznosti na evropskou kampaň „Zdravé pracoviště“. Semináře byly zaměřeny na výměnu praktických zkušeností a dosavadních poznatků s úrovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech účastníků výstavby v rámci Evropské unie.

Společnost ALFIX ČR s.r.o. byla oslovena k vybudování konstrukce z lešení, která měla sloužit pro praktické ukázky bezpečnosti ve výškách. Konstrukce o rozměrech 8 x 5 m s výškou 10 m byla vybudována z modulového lešení ALFIX, které pro tyto účely vyniká svou variabilitou. Na vrchní části modulového lešení byla vytvořena vysunutá plošina, z které byly zprostředkovány ukázky bezpečné evakuace a záchrany zraněných osob. Tuto akci provedl Záchranný hasičský sbor Brna a Blanska a horolezci z řad profesionálů.

Mezinárodní konference Bezpečná stavba v rámci Evropské kampaně zdravé pracoviště 24.10 - 25.10.2013

Další reference modulového lešení