Nové certifikáty pro pojízdné a modulové lešení ALFIX

Certyfikáty vystavuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce v Praze. Před vystavením certifikátu kontroluje každý díl lešení, provádí tlakové i statické zkoušky. Pokud je celý tento proces úspěšný, vystaví na lešení certifikát.

Certifikát pojízdné lešení, hliníkové lešení ALUFIX 5002-5009Pojízdné hliníkové lešení ALUFIX 5002-5009 odpovídají všem požadavkům ČSN 73 8101:2005
Certifikát pojízdné lešení, hliníkové lešení ALUFIX 6003-6018Pojízdné hliníkové lešení ALUFIX 6003-6018 odpovídají všem požadavkům ČSN ČSN 73 8101:2005
Certifikát modulové lešení - ALFIX MODUL plusModulové lešení „ALFIX MODUL plus“ odpovídají všem požadavkům ČSN 73 8101:2005