PRAHA PRONÁJEM POJÍZDNÉ
602 63 00 63
PRAHA PRONÁJEM FASÁDNÍ
777 99 00 99
PRAHA PRODEJ
777 55 00 66
BRNO
777 33 00 44
OSTRAVA
777 70 76 30

Mezinárodní konference Bezpečná stavba 24.10 – 25.10.2013

Všechny reference Fasádní lešení Pojízdné lešení Modulové lešení Schodišťové věže Zastřešení staveb

Dvoudenní odborná akce se zabývala především otázkou kvalitní projektové dokumentace v návaznosti na evropskou kampaň „Zdravé pracoviště“. Semináře byly zaměřeny na výměnu praktických zkušeností a dosavadních poznatků s úrovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech účastníků výstavby v rámci Evropské unie.

Společnost ALFIX ČR s.r.o. byla oslovena k vybudování konstrukce z lešení, která měla sloužit pro praktické ukázky bezpečnosti ve výškách. Konstrukce o rozměrech 8 x 5 m s výškou 10 m byla vybudována z modulového lešení ALFIX, které pro tyto účely vyniká svou variabilitou. Na vrchní části modulového lešení byla vytvořena vysunutá plošina, z které byly zprostředkovány ukázky bezpečné evakuace a záchrany zraněných osob. Tuto akci provedl Záchranný hasičský sbor Brna a Blanska a horolezci z řad profesionálů.