Katalog a návod – pojízdné lešení

I. Montáž pojezdové základny

Dvě pojezdová kolečka zasuneme do otvorů pojezdového rámu nebo vertikálního rámu, vřetenovou matku zajistíme křídlovým šroubem.

Dva pojezdové rámy spojíme podlážkou bez otvoru, případně ztužující příhradou.

Zabrzdíme pojezdová kolečka.

Nasadíme vertikální rám, na pojezdový rám a zajistíme pojistkami. Zavěsíme podlážku bez otvoru na spodní příruby pojezdových rámů. (Pojezdový rám tlačíme směrem ven, zavěsíme podlahu, na druhé straně ji zdvihneme a pojezdový rám přisuneme zpět směrem k sobě.) Podlážka se automaticky zajistí západkami.

Montáž diagonál: spodní konce diagonál musí být umístěny na přírubě pojezdového rámu. (Nejprve položíme diagonálu horním koncem na předepsanou příčku vertikálního rámu a taháme ji k sobě dokud hák nezaskočí a nezajistí se. Diagonály musí přiléhat ke svislým trubkám vertikálního rámu.)

Hrubé vyrovnání pojezdové základny: (Při lehkém nazdvihnutí pojezdového rámu je možné otáčet křídlovou matkou pojezdového kolečka na požadovanou výšku cca o 30 cm.) Zavěsíme stabilizační závaží (Pokud je požadováno při montáži vyšších lešení je pojezdová základna zpevněna ztužující příhradou.

II. Montáž mezipatra

Zavěsíme podlážku s otvorem na první dolní příčku vertikálního rámu jako montážní podlahu. (Zasuneme podlážku na předepsanou příčku a popotáhneme ji zpět, podlážka se automaticky zajistí.)

Nasuneme další vertikální rám a zajistíme pojistkami.

Diagonály zavěsíme na stejnou příčku, na které končí poslední diagonála.

Zavěsíme podlážku s otvorem z první dolní příčky na sedmou horní příčku vertikálního rámu. Zavěsíme dvě podélné vzpěry.

Pro další mezipatra postup opakujeme s tím, že podlážku s otvorem umístíme tak, aby otvory v jednotlivých mezipatrech nebyly nad sebou, ale střídavě na levé a pravé straně.

III. Montáž pracovních podlážek

Pro další mezipatra postup opakujeme s tím, že podlážku s otvorem umístíme tak, aby otvory v jednotlivých mezipatrech nebyly nad sebou, ale střídavě na levé a pravé straně.

Zavěsíme zábradlí na max. předposlední příčku. (Zábradlí je nutné držet šikmo mezi vertikálními rámy a v dané výšce, poté ho přímo zavěsíme. Háky zábradlí musíme umístit mezi dva nýty na příčkách vertikálního rámu.)

Rozevřeme a nasuneme okopové zarážky.