Porovnejte pojízdné lešení ALFIX

Katalog a návod – pojízdné lešení

Katalog

Katalog pojízdného lešeníPočet stran: 22
Typ: pdf
Velikost: 3,5 MB
STÁHNOUT

Návod ALUFIX 5000

Návod pojízdné lešení ALUFIX 5000Počet stran: 13
Typ: pdf
Velikost: 3,4 MB
STÁHNOUT

Návod ALUFIX 6000

Návod pojízdné lešení ALUFIX 6000Počet stran: 14
Typ: pdf
Velikost: 3,4 MB
STÁHNOUT

Certifikáty Ústavu bezpečnosti práce pro pojízdné lešení ALUFIX

Certifikát pojízdné lešení, hliníkové lešení ALUFIX 5002-5009Pojízdné hliníkové lešení ALUFIX 5000 odpovídají všem požadavkům ČSN 73 8101:2005
Certifikát pojízdné lešení, hliníkové lešení ALUFIX 6003-6018Pojízdné hliníkové lešení ALUFIX 6000 odpovídají všem požadavkům ČSN ČSN 73 8101:2005

 

I. Montáž pojezdové základny

Montáž pojezdové základny - pojízdné lešení Dvě pojezdová kolečka zasuneme do otvorů pojezdového rámu nebo vertikálního rámu, vřetenovou matku zajistíme křídlovým šroubem.
Montáž pojezdového rámu - pojízdné lešení Dva pojezdové rámy spojíme podlážkou bez otvoru, případně ztužující příhradou.
Zabrždění pojezdového kolečka - pojízdné lešení Zabrzdíme pojezdová kolečka.
Nasazení vertikálního rámu - pojízdné lešení Nasadíme vertikální rám, na pojezdový rám a zajistíme pojistkami.Zavěsíme podlážku bez otvoru na spodní příruby pojezdových rámů. (Pojezdový rám tlačíme směrem ven, zavěsíme podlahu, na druhé straně ji zdvihneme a pojezdový rám přisuneme zpět směrem k sobě.) Podlážka se automaticky zajistí západkami.
Zavěšení podlážky - pojízdné lešení Montáž diagonál: spodní konce diagonál musí být umístěny na přírubě pojezdového rámu. (Nejprve položíme diagonálu horním koncem na předepsanou příčku vertikálního rámu a taháme ji k sobě dokud hák nezaskočí a nezajistí se. Diagonály musí přiléhat ke svislým trubkám vertikálního rámu.)
Zavěšení diagonál - pojízdné lešení Hrubé vyrovnání pojezdové základny: (Při lehkém nazdvihnutí pojezdového rámu je možné otáčet křídlovou matkou pojezdového kolečka na požadovanou výšku cca o 30 cm.)Zavěsíme stabilizační závaží(Pokud je požadovánoPři montáži vyšších lešení je pojezdová základna zpevněna ztužující příhradou.

 

II. Montáž mezipatra

Montáž mezipatra - pojízdné lešení Zavěsíme podlážku s otvorem na první dolní příčku vertikálního rámu jako montážní podlahu. (Zasuneme podlážku na předepsanou příčku a popotáhneme ji zpět, podlážka se automaticky zajistí.)
Pojistka vertikálního rámu - pojízdné lešení Nasuneme další vertikální rám a zajistíme pojistkami.
Diagonála - pojízdné lešení Diagonály zavěsíme na stejnou příčku, na které končí poslední diagonála.
Podélná vzpěra - pojízdné lešení Zavěsíme podlážku s otvorem z první dolní příčky na sedmou horní příčku vertikálního rámu.Zavěsíme dvě podélné vzpěry.
Další patro - pojízdné lešení Pro další mezipatra postup opakujeme s tím, že podlážku s otvorem umístíme tak, aby otvory v jednotlivých mezipatrech nebyly nad sebou, ale střídavě na levé a pravé straně.

 

III. Montáž pracovních podlážek

Poslední patro - pojízdné lešení Zasuneme vertikální rám, a zajistíme ho pojistkami.
Montáž zábradlí - pojízdné lešení Zavěsíme zábradlí na max. předposlední příčku. (Zábradlí je nutné držet šikmo mezi vertikálními rámy a v dané výšce, poté ho přímo zavěsíme. Háky zábradlí musíme umístit mezi dva nýty na příčkách vertikálního rámu.)
Okopové zarážky - pojízdné lešení Rozevřeme a nasuneme okopové zarážky.