PRAHA PRONÁJEM POJÍZDNÉ
602 63 00 63
PRAHA PRONÁJEM FASÁDNÍ
777 99 00 99
PRAHA PRODEJ
777 55 00 66
BRNO
777 33 00 44
OSTRAVA
777 70 76 30

Katalog a návod – pojízdné lešení

Katalog

Katalog pojízdného lešeníPočet stran: 22
Typ: pdf
Velikost: 3,5 MB
STÁHNOUT

Návod ALUFIX 5000

Návod pojízdné lešení ALUFIX 5000Počet stran: 13
Typ: pdf
Velikost: 3,4 MB
STÁHNOUT

Návod ALUFIX 6000

Návod pojízdné lešení ALUFIX 6000Počet stran: 14
Typ: pdf
Velikost: 3,4 MB
STÁHNOUT


 

I. Montáž pojezdové základny

Montáž pojezdové základny - pojízdné lešení Dvě pojezdová kolečka zasuneme do otvorů pojezdového rámu nebo vertikálního rámu, vřetenovou matku zajistíme křídlovým šroubem.
Montáž pojezdového rámu - pojízdné lešení Dva pojezdové rámy spojíme podlážkou bez otvoru, případně ztužující příhradou.
Zabrždění pojezdového kolečka - pojízdné lešení Zabrzdíme pojezdová kolečka.
Nasazení vertikálního rámu - pojízdné lešení Nasadíme vertikální rám, na pojezdový rám a zajistíme pojistkami.Zavěsíme podlážku bez otvoru na spodní příruby pojezdových rámů. (Pojezdový rám tlačíme směrem ven, zavěsíme podlahu, na druhé straně ji zdvihneme a pojezdový rám přisuneme zpět směrem k sobě.) Podlážka se automaticky zajistí západkami.
Zavěšení podlážky - pojízdné lešení Montáž diagonál: spodní konce diagonál musí být umístěny na přírubě pojezdového rámu. (Nejprve položíme diagonálu horním koncem na předepsanou příčku vertikálního rámu a taháme ji k sobě dokud hák nezaskočí a nezajistí se. Diagonály musí přiléhat ke svislým trubkám vertikálního rámu.)
Zavěšení diagonál - pojízdné lešení Hrubé vyrovnání pojezdové základny: (Při lehkém nazdvihnutí pojezdového rámu je možné otáčet křídlovou matkou pojezdového kolečka na požadovanou výšku cca o 30 cm.)Zavěsíme stabilizační závaží(Pokud je požadovánoPři montáži vyšších lešení je pojezdová základna zpevněna ztužující příhradou.

 

II. Montáž mezipatra

Montáž mezipatra - pojízdné lešení Zavěsíme podlážku s otvorem na první dolní příčku vertikálního rámu jako montážní podlahu. (Zasuneme podlážku na předepsanou příčku a popotáhneme ji zpět, podlážka se automaticky zajistí.)
Pojistka vertikálního rámu - pojízdné lešení Nasuneme další vertikální rám a zajistíme pojistkami.
Diagonála - pojízdné lešení Diagonály zavěsíme na stejnou příčku, na které končí poslední diagonála.
Podélná vzpěra - pojízdné lešení Zavěsíme podlážku s otvorem z první dolní příčky na sedmou horní příčku vertikálního rámu.Zavěsíme dvě podélné vzpěry.
Další patro - pojízdné lešení Pro další mezipatra postup opakujeme s tím, že podlážku s otvorem umístíme tak, aby otvory v jednotlivých mezipatrech nebyly nad sebou, ale střídavě na levé a pravé straně.

 

III. Montáž pracovních podlážek

Poslední patro - pojízdné lešení Zasuneme vertikální rám, a zajistíme ho pojistkami.
Montáž zábradlí - pojízdné lešení Zavěsíme zábradlí na max. předposlední příčku. (Zábradlí je nutné držet šikmo mezi vertikálními rámy a v dané výšce, poté ho přímo zavěsíme. Háky zábradlí musíme umístit mezi dva nýty na příčkách vertikálního rámu.)
Okopové zarážky - pojízdné lešení Rozevřeme a nasuneme okopové zarážky.