Praha, rezidence Garden Towers

Největší bytový komplex realizovaný v širším centru Prahy za posledních 25 let v ulici Olšanská na Žižkově, nabízející neuvěřitelných 700 bytových a nebytových jednotek.

Bytový komplex se skládá z pěti věží, které jsou vysoké 60 metrů a propojené podnožemi o výšce 20 metrů. Půdorys každé z věží je čtvercový o straně 25 metrů. Fasáda je provětrávaná, sendvičového typu a její šířka je 55 cm.

To znamenalo, že lešení muselo být od monolitu vzdáleno také 55 cm a tuto vzdálenost bylo nutné striktně dodržovat pro celou výšku. Tím pádem muselo být lešení osazeno dvojitým vnitřním zábradlím, což sebou samozřejmě nese náklady na množství prvků lešení.

Vzhledem k velké hmotnosti lešení se rozhodlo – i tak velmi zhutněný povrch kolem stavby – zpevnit z preventivních důvodů betonem. Museli jsme 1,5 metru nad zemí do objektu navrtat a na chemické kotvy osadit stěnové konzole a propojit je ocelovými příhradovými nosníky a tím vlastně lešení podepřít. Následně byl podklad zpevněn betonem.

Celá akce od montáže lešení pro vzorek fasády až do demontáže poslední části lešení trvala 13 měsíců. Bylo použito cca 45000 m2 lešení.

V dokončovaném bytovém domě na Žižkově bude bydlet víc lidí, než jaká je populace menších českých měst. Nabídne dokonce víc bytů, než nejdelší jednolité panelové domy na velkých sídlištích.